Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

7308 092c 500
Sztuczne Fiołki
Reposted fromhormeza hormeza viat-e-x-t t-e-x-t
0782 8930
Reposted frombeltane beltane viapoezja poezja

May 19 2019

5017 6bd8 500
Reposted fromowca owca viaLukasYork LukasYork
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyingheart flyingheart
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson vialaparisienne laparisienne

May 18 2019

1967 81aa 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazupabiskupa zupabiskupa

May 17 2019

Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viadirtyliar dirtyliar

May 16 2019

2781 a7c6 500
Reposted fromgrobson grobson viamemez memez
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viaintroweird introweird
3664 4bf7 500

May 14 2019

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
5939 b726 500
Reposted fromerq erq viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 13 2019

7312 198c
Reposted frompastainmy pastainmy viay-xcv-y y-xcv-y
2529 1d38 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackmoth7 blackmoth7
3809 c980 500
Reposted fromtfu tfu viablackmoth7 blackmoth7
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl